50%

รูปภาพถึง Base64


Select Your Image and Convertแปลงรูปภาพเป็น Base64

<ชม. />

Image เป็น Base64 Encoder Online ช่วยในการแปลง Image เป็น Base64 String คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดและดาวน์โหลดสตริง base64

อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือไม่ต้องการโหลดรูปภาพหรือไอคอนขนาดเล็ก เครื่องมือ image to base64 จะช่วยได้ สามารถใช้สตริง Base64 เป็นรูปภาพในอีเมลเป็น (ส่วนขยายจดหมายทางอินเทอร์เน็ตอเนกประสงค์) เบราว์เซอร์ล่าสุดทั้งหมดรองรับการแสดงสตริง base64 เป็นรูปภาพ สตริง Base64 แสดงข้อมูลใน radix-64 เป็นที่นิยมโดยเฉพาะใน WWW (World Wide Web)

คุณใช้ Image to Base64 Converter ทำอะไรได้บ้าง

  • เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแปลงอิมเมจเป็นกลุ่ม Base64 ได้อย่างง่ายดาย
  • รองรับรูปแบบรูปภาพทั้งหมด เช่น PNG, JPEG, GIF เป็นต้น
  • ขีดจำกัดการอัปโหลดรูปภาพตั้งไว้ที่ 4 MB
  • อิมเมจเข้ารหัส Base64 สร้างโค้ด HTML สำหรับ IMG โดยมี Base64 เป็น src (แหล่งข้อมูล)
  • ซีเอสเอสมีการสร้างรหัสพื้นหลังของรูปภาพที่มี base64 ด้วย
  • เครื่องมือเข้ารหัสอิมเมจรองรับการโหลดไฟล์อิมเมจเพื่อแปลงเป็น Base64 คลิกที่ปุ่มอัปโหลดภาพและเลือกไฟล์
  • Image to Base64 Online ทำงานได้ดีบน Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge และ Safari

Image to Base64 ทำงานอย่างไร

ใช้อัลกอริทึม base64 เพื่อสร้างสตริง base64 จากรูปภาพโดยใช้ JavaScript ไม่ส่งอิมเมจไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแปลง