50%

เครื่องมือสุ่ม

เวลาสุ่ม, UUID สุ่ม, ข้อมูลสุ่ม, หมายเลขสุ่ม, วันที่สุ่ม, ไบนารีสุ่ม