50%

โปรแกรมดู YAMLYAML Viewer ออนไลน์

<ชม. />

YAML Tree Viewer เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการดูข้อความ YAML และให้มุมมองแบบต้นไม้ของข้อมูล yaml ที่แยกวิเคราะห์ คัดลอก วาง และดู YAML

คุณใช้ YAML Viewer ทำอะไรได้บ้าง

  • ช่วยให้เห็นภาพ YAML และช่วยให้ผู้ใช้อ่าน YAML ในลำดับชั้น และช่วยขยายโหนดพาเรนต์
  • เครื่องมือนี้ตรวจสอบ YAML ก่อนแสดงข้อมูล YAML
  • เครื่องมือนี้อนุญาตให้โหลด YAML URL เพื่อดู ใช้ YAML REST URL ของคุณเพื่อให้เห็นภาพ คลิกที่ปุ่ม URL ป้อน URL และส่ง
  • ผู้ใช้ยังสามารถดูไฟล์ข้อมูล YAML ได้ด้วยการอัปโหลดไฟล์
  • โปรแกรมดู YAML ออนไลน์ทำงานได้ดีบน Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge และ Safari