50%

ราศีของฉันคืออะไร?


What is my Zodiac Sign?

Birthdate

Your Zodiac Sign

Zodiac Signs


Sign names English name Element Quality Polarity Planet Period of birth
Aries The Ram Fire Cardinal Positive Mars Mar 21 - Apr 20
Taurus The Bull Earth Fixed Negative Earth Apr 21 - May 20
Gemini The Twins Air Mutable Positive Mercury May 21 - Jun 20
Cancer The Crab Water Cardinal Negative Moon Jun 21 - Jul 22
Leo The Lion Fire Fixed Positive Sun Jul 23 - Aug 23
Virgo The Maiden Earth Mutable Negative Mercury Aug 24 - Sep 22
Libra The Scales Air Cardinal Positive Venus Sep 23 - Oct 23
Scorpio The Scorpion Water Fixed Negative Pluto Oct 24 - Nov 22
Sagittarius The Archer/Centaur Fire Mutable Positive Jupiter Nov 23 - Dec 21
Capricorn The Sea-goat Earth Cardinal Negative Saturn Dec 22 - Jan 19
Aquarius The Water Carrier Air Fixed Positive Uranus Jan 20 - Feb 18
Pisces The Two Fish Water Mutable Negative Neptune or Jupiter Feb 19 - Mar 20

Share Youre Zodiac Sign


To share your zodiac sign, paste this link into an email, web page or social media:


ราศีของคุณคืออะไร

<ชม. />

ฉันอยู่ราศีอะไร หากคุณมีคำถามนี้ เครื่องมือ Find Zodiac Sign จะช่วยค้นหาราศีของคุณตามวันเกิดของคุณ ใส่วันเกิดของคุณและค้นหาราศีของคุณ

ราศีอะไร

ราศีเป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มดาวบนท้องฟ้า มันไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มดาวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของคุณด้วย

แต่ละราศีมีลักษณะเฉพาะของตนเองและมีลักษณะเฉพาะที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิต มี 12 สัญญาณในระบบจักรราศีและสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม:

ราศีกุมภ์ – คนหามน้ำหรือปลา

ราศีมีน – ปลา

ราศีเมถุน – คู่แฝด

คุณใช้ Zodiac Sign Tool ทำอะไรได้บ้าง

  • ช่วยในการค้นหาราศีของคุณโดยแจ้งวันเดือนปีเกิดของคุณ
  • เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณทราบชื่อภาษาอังกฤษและดาวเคราะห์ของบุคคลนั้น
  • Online What is my Zodiac Sign tool ทำงานได้ดีบน Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge และ Safari