50%

เต็มหน้าจอสีขาว


Want to see Full White Screen click on the tile and for the exit press the ESC key.

Pick Your Desired Color


Slideshow With Random Colors


Click on the tile to start the Slideshow. :)

Add Message


Moon Knightเต็มหน้าจอสีขาวออนไลน์

<ชม. />

เครื่องมือออนไลน์แบบเต็มหน้าจอสีขาวช่วยสร้างหน้าจอสีขาวแบบเต็มหน้าจอเช่นเดียวกับสกรีนเซฟเวอร์ที่คล้ายกัน เครื่องมือนี้สร้างขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคลากรด้านการตลาดที่นำเสนอผ่าน Zoom Call และต้องการให้หน้าจอสีขาวแสดงชื่อขณะนำเสนอ

การใช้โปรแกรมสร้างหน้าจอสีขาวทั้งหมดมีประโยชน์มากมาย หากคุณกำลังนำเสนอ การใช้หน้าจอสีขาวทั้งหมดสามารถช่วยให้สไลด์ของคุณโดดเด่น

คุณสามารถทำอะไรกับเครื่องมือ Full White Screen ได้บ้าง

  • สร้างเต็มหน้าจอเป็นสีขาวและยังมีตัวเลือกให้เลือกสีใดก็ได้และคลิกบนไทล์เพื่อให้ได้หน้าจอสีเต็ม
  • เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบเต็มหน้าจอด้วยชื่อของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และแอปพลิเคชันวิดีโอคอลอื่นๆ ได้
  • มีคุณสมบัติในการสร้างสไลด์สีที่ช่วยให้ดวงตาของคุณสงบได้อย่างไร
  • เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อสร้างหน้าจอสีขาวแบบเต็มหน้าจอ สร้างแบบเต็มหน้าจอด้วยสีต่างๆ หรือใช้เป็นโปรแกรมสร้างแบบเต็มหน้าจอ
  • เครื่องมือ Online Full White Screen ทำงานได้ดีบน Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge และ Safari