50%

โปรแกรมตรวจสอบ JSON5
ตัวตรวจสอบ JSON5 ออนไลน์

<ชม. />

JSON5 Validator เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการตรวจสอบข้อมูล JSON5 คัดลอก วาง และตรวจสอบ

ตัวอย่างการตรวจสอบ JSON5

<ก่อน> { singleQuotes: 'ฉันสามารถใช้ "เครื่องหมายอัญประกาศคู่" ที่นี่ได้' lineBreaks: "นี่ ประกันภัยรถยนต์?! ใช่ \\n's!", ย้อนกลับเข้ากันได้: 'กับ JSON' }

 

<ก่อน> { singleQuotes: 'ฉันสามารถใช้ "เครื่องหมายอัญประกาศคู่" ที่นี่' lineBreaks: "นี่ ประกันภัยรถยนต์?! ใช่ \\n's!", ย้อนกลับเข้ากันได้: 'กับ JSON' }