50%

เครื่องกำเนิดแฮช MD5


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of MD5 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

ตัวสร้าง MD5 HASH ออนไลน์

<ชม. />

ตัวสร้างฟังก์ชันแฮช MD5 มีค่าและจำเป็นสำหรับการสร้างสตริงเฉพาะที่สามารถใช้เป็นรหัสผ่านหรือคีย์ ซึ่งสามารถใช้ปกป้องข้อมูลสำคัญ เช่น การเงิน ธุรกรรมประกันภัย เครดิต ข้อมูลบัตร และอื่นๆ อีกมากมาย

จะสร้างสตริงแฮช MD5 เลขฐานสิบหก 32 อักขระไม่ว่าจะป้อนคำ/อักขระใดก็ตาม

เครื่องมือนี้สามารถเรียกว่า Md5 Checksum ออนไลน์หรือเครื่องคิดเลข Md5

เมื่อ MD5 Hash ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับได้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอดรหัส

อัลกอริทึมแฮช MD5 ไม่ใช่การเข้ารหัสซึ่งเข้ารหัสข้อมูลซึ่งสามารถใช้ในภายหลังหลังจากถอดรหัส เป็นเพียงลายนิ้วมือของข้อมูลที่สร้างขึ้นจากแฮช MD5 เท่านั้น

จะสร้างแฮช MD5 ได้อย่างไร

  • ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อความธรรมดาหรือ Cypher
  • ขั้นตอนที่ 2: คลิกสร้าง MD5 HASH ออนไลน์
  • ขั้นตอนที่ 3: ใช้คัดลอกไปที่ Clipbฟังก์ชัน oard เพื่อคัดลอกแฮช MD5 ที่สร้างขึ้น

MD5 HASH คืออะไร

MD5 เป็นอัลกอริทึมการย่อยข้อความ ได้รับการพัฒนาโดย Ronal Rivest ในปี 1991 เพื่อให้โดดเด่นกว่า MD4 สตริงแฮช MD5 มักจะแสดงเป็นเลขฐานสิบหก 32 หลัก MD5 ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางและใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MD5 Hash โปรดไปที่ หน้า MD5 Hash Wikipedia.